Vizyon – Misyon

Vizyon

İÜ-ÜSİB, üniversitemizin, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör firmaları ile işbirliği çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Üniversite öğretim üyeleri ile sanayicileri ortak bir platformda buluşturarak ülkemizin eğitim, araştırma-geliştirme, bilimsel çalışma ve sanayi alanlarındaki ilerlemesine fayda sağlayan örnek bir kuruluş olmaktır.

 

Misyon

Lisans ve lisans üstü öğrencilerinin gerçek hayata hazırlanmalarını sağlayacak “uygulamalı bir eğitim ortamı’‘ oluşturmak.

Ar-Ge şirketlerinin karşılaştıkları problemlerin tartışıldığı, paylaşıldığı ve çözüm yollarının araştırıldığı etkinlikler düzenlemektir.

Ar-ge ve teknolojinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel birikimlerini kullanabilecekleri “üniversite-sanayi işbirliği ortamları”nı oluşturmak.