Amaç

İstanbul Üniversitesi-Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi (İÜ-ÜSİB) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçlarını sanayiye aktarımını hızlandırmak, bilimsel araştırmaların sanayiye ve iş hayatına aktarılmasını sağlamak, mevcut araştırma geliştirme birimlerinden sanayi kuruluşlarının haberdar olmasını temin etmek, sanayi kuruluşlarının üniversitenin deneyimli ve uzmanlaşmış kadrosundan yararlanmasını temin ederek AR-GE çalışmalarına destek vermek, üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin sanayiye yönelişini özendirmek ve teşvik etmek, ilgili konularda kurs, seminer, bilimsel toplantılar ve eğitim etkinlikleri düzenlemek amacıyla kurulmuştur.